Ogłoszenie

08-09-2020

Nieruchomość niezabudowana o pow. 307 m2, sklasyfikowana jako użytek Pslll. Dla działki brak planu. Wg Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krasne działka położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej oznaczonych symbolem MU.

Data publikacji: 
2020-09-08
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2020-09-08
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel