Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wniosek i oświadczenie do pobrania.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew stanowiących własność osób fizycznych

Zgłoszenie w załączeniu.

Szczegóły w zakładce Ochrona środowiska/ Wycinka drzew

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Wniosek i oświadczenie do pobrania.