Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi gminnej lub jego przebudowę

Wniosek do pobrania

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym dróg gminnych urządzeń infrastruktury technicznej

Wniosek do pobrania

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej poprzez umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej

Wniosek do pobrania

Wniosek o udzielenie zgody na wjazd na drogi objęte ograniczoną organizacją ruchu będącą w zarządzie Gminy Krasne

Wniosek do pobrania

Regulamin wydawania zezwoleń na przejazd

Regulamin do pobrania

Pliki do pobrania Pobierz plik

Wykaz numerów dróg gminnych i powiatowych

Do pobrania.