Nazwy i numery dróg w Krasnem

Numery dróg w Gminie Krasne

Nazwy dróg w sołectwie Krasne

Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Krasne: Nr XXXI/244/2016 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz Nr XXXI/245/2016 w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych i zmiany ich nazw, z dnia 28 grudnia 2016 r., których treść została zatwierdzona przez służby Wojewody Podkarpackiego, nadano nazwy głównym drogom na terenie gminy Krasne.

W tym celu Gmina Krasne podjęła działania służące oznakowaniu dróg. Pierwsze tablice zamontowano na terenie sołectwa Krasne (ich nazwy i przebieg obrazuje poniższa mapa). W dalszej kolejności tablice z nazwami dróg będą ustawiane w pozostałych sołectwach.

WAŻNE: Ustalenie nazw dróg nie powoduje zmiany dokumentów urzędowych. Ma jedynie służyć lepszej orientacji na terenie naszej gminy.

Pliki do pobrania Pobierz plik