Tor rowerowy pumptrack w Palikówce

W sierpniu br. w Palikówce firma OBO Polska Sp. z  o.o. rozpoczęła budowę asfaltowego toru typu pumptrack w ramach projektu pn. „Budowa toru rowerowego pumptrack w miejscowości Palikówka” nr umowy o dofinansowanie 02140-6935-UM0913280/22 z dnia 27.10.2022 r. W ramach inwestycji zostało stworzone nowe miejsce dla mieszkańców naszej gminy, które pomoże rozwijać umiejętności sprawnościowe, jak i umiejętność wspólnego organizowania  wolnego czasu, tak niezbędne w życiu jako element sprzyjający mobilności społecznej i zawodowej.

Tor składa się z  garbów, zakrętów profilowanych oraz małych „hopek” ułożonych w takiej kolejności, aby możliwe było rozpędzanie się i utrzymanie prędkości bez pedałowania. Przeszkody toru wraz z zakrętami tworzą trzy zamknięte pętle, po których można jeździć w obu kierunkach. Dzięki odpowiedniemu profilowaniu trasy, tor będzie przejezdny na zróżnicowanych prędkościach, zarówno dla małych rowerków dziecięcych, jak i  dużych rowerów górskich. Właściwa przyczepność i niskie opory toczenia umożliwią po nim jazdę, nie tylko na rowerach, ale również na deskorolkach, hulajnogach i  rolkach.

Tor rowerowy będzie zachęcał mieszkańców do aktywności rekreacyjno - wypoczynkowej będącej bardzo istotnym elementem życia społecznego, sprzyjającym integracji rodzinnej i środowiskowej. Wykonana inwestycja ma na celu poprawę komfortu życia mieszkańców poprzez wzrost atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej gminy oraz  wzmocnienie więzi społecznych. Inwestycja ma charakter innowacyjny na poziomie lokalnym ze względu na posiadane przez nią nowe cechy i funkcjonalność w porównaniu do rozwiązań dotychczas dostępnych.

Projekt realizuje cel: Poprawa jakości życia mieszkańców oraz rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę toru rowerowego pumptrack w miejscowości Palikówka.

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 152 118,00 zł

Wartość inwestycji: 348 729,05 zł