Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kras

W dniu 7 listopada 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu nr RPPK.03.02.00-18-0105/16-00 pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Krasne – etap I”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Czysta energii, Działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków.

Wartość projektu ogółem: 3 432 944  

Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 456 195 zł

Celem ogólnym projektu jest poprawa warunków technicznych budynków użyteczności publicznej Gminy Krasne oraz zmniejszenie strat energii i redukcja wielkości emisji zanieczyszczeń.

Projekt przewiduje modernizację trzech budynków użyteczności publicznej Gminy Krasne:

-Urząd Gminy znajduje się na działce o nr 1353/2.

-Zespół Szkół w Malawie znajduje się na działce nr 1037/6.

-Budynek oznaczony jako OSP w Palikówce znajduje się na działce 837.

Budynki zostaną poddane gruntownej termomodernizacji. OSP Palikówka: docieplenie ścian, stropu, podłogi na gruncie oraz wymiana niektórych okien i drzwi w złym stanie technicznym. Ponadto zostanie wymienione źródło ciepła CO i CWU na piec kondensacyjny na gaz ziemny jak i również zostanie wprowadzona wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła w postaci dwu central z oprzyrządowaniem.

Budynek Urzędu Gminy będzie miał docieplone ściany zewnętrzne i strop, wymienione okna i drzwi. Nowym źródłem ciepła będzie wysokosprawna gazowa pompa ciepła współpracująca z klimakonwektorami o precyzyjnej regulacji wydajności i temperatury powietrza, zapotrzebowanie szczytowe uzupełniać będzie kondensacyjny piec gazowy.

Projekt przyniesie: spadek emisji gazów cieplarnianych (tony ekwiwalentu CO2) = 234,78, oszczędność energii cieplnej (GJ/rok) = 1 530,99, zmniejszenie zużycia energii końcowej (GJ/rok) = 1785,11,zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI 32) (kWh/rok) = 685340, oszczędność kosztów zaopatrzenia w energię (zł/rok) = 87 171,26 oraz produkcję energii OZE - cieplnej [GJ/rok] = 236,592.

Urząd Gminy Krasne
Zespół Szkół w...
OSP w Palikówce
Urząd Gminy Krasne
Zespół Szkół w...
OSP w Palikówce