Projekt EDUGATE

Edukacja językowa w okresie przedszkolnym znacznie różni się w zależności od kraju Unii Europejskiej i osiąga różne wyniki. To wskazuje na potrzebę jednolitego programu dla kształcenia językowego w przedszkolach, wspierając z jednej strony rozwój języka ojczystego, jak również promując przyswajanie języka obcego (np. angielskiego), oraz drugich języków   (w przypadku dzieci imigrantów). Projekt EDUGATE – Wielojęzyczne nauczanie w edukacji i opiece wczesnoszkolnej ma za zadanie osiągnięcie tego celu. Program trwał 36 miesięcy, od 1.09.2016 r. do 31.08.2019 r.

Głównymi zadaniami projektu EDUGATE wraz z wytycznymi w dziedzinie kształcenia i szkolenia 2020 (ET 2020) było utworzenie modelu współpracy w omawianym obszarze poprzez promowanie kształcenia oraz mobilności, a także udoskonalenie jakości i skuteczności edukacji. W rezultacie, wzmocnione zostały również sprawiedliwość i równość, spójność społeczna, oraz aktywne obywatelstwo.

W Projekcie uczestniczyło siedmiu partnerów:

 • Gmina Piacenza – Lider Projektu (Włochy)
 • Uniwersytet Milano, Bicocca (Włochy)
 • Gmina Krasne (Polska)
 • Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Miasta Ryga (Łotwa)
 • Uniwersytet w Göteborgu (Szwecja)
 • Przedszkole ANGEL w Pradze (Czechy)
 • Instytut FINI (Słowenia)

Projekt miał za zadanie:

 • Wsparcie kształcenia przedszkolnego poprzez zastosowanie innowacyjnych metod w celu polepszenia aktywizacji języka u dzieci jednojęzycznych, jak również uczenia się drugiego języka, lub języka obcego u dzieci w klasach dwujęzycznych, a także dzieci imigrantów posługujących się językiem mniejszości;
 • Wzmocnienie integracji dzieci imigrantów posługujących się językiem mniejszości w życiu społecznym w kraju przyjmującym poprzez promowanie ich języka;
 • Promowanie wiedzy na temat upośledzenia językowego u dzieci, wyjaśniając, że wielojęzyczność nie jest przyczyną opóźnień językowych;
 • Wsparcie nauczycieli i wychowawców obcujących z wielojęzycznością w klasach;
 • Wymianę doświadczeń i dyskusję mającą na celu promowanie rozwoju językowego u dzieci.

Opracowane w ramach projektu narzędzia są dostępne na stronie internetowej projektu www.edugateerasmus.eu i mogą być używane we wszystkich europejskich szkołach. Są to:

 • Mapa potrzeb - analizująca dwujęzyczność w systemie edukacji wczesnoszkolnej,
 • Zbiór innowacyjnych, najlepszych praktyk - wyselekcjonowane spośród już stosowanych metod nauczania drugiego języka,
 • Program edukacyjny i plan pracy - ukierunkowany na naukę drugiego języka z wykorzystaniem codziennych czynności,
 • Nowe programy nauczania zawodowego - które zwrócą uwagę na umiejętności wielojęzyczne,
 • Materiały dydaktyczne - testowane przez nauczycieli i wychowawców, a następnie opublikowane na stronie internatowej projektu.