Kompleksowa rewitalizacja wzgórza Marii Magdaleny w miejscowości

Zadanie pt. "Kompleksowa rewitalizacja wzgórza Marii Magdaleny w miejscowości Malawa" zostalo zrealizowane przy dofinansowaniu ze środków RPO WP na lata 2014-2020 przeznaczonych dla ZIT ROF działanie "Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF".

Całkowity koszt inwestycji to 6 335 000,00 zł, w tym kwota dofinansowania w wysokości 3 917 961,08 zł.

W ramach rewitalizacji wykonano:

  • przebudowę i zmianę użytkowania dawnego Domu Ludowego w Malawie pod potrzeby utworzenia Klubu Integracji Wielopokoleniowej;
  • modernizację istniejącej ścieżki rowerowej przebiegającej w śladzie drogi nr 108569R – Malawa Podkościółek;
  • utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku na działkach nr ewid. 3397/2 (strefa rekreacji i wypoczynku z wieżą widokową oraz mini obserwatorium astronomicznym), 1675, 1676/3, 1676/4 (park wielopokoleniowy z szachami oraz placem zabaw).

Zakończenie całości Projektu nastąpiło w IV kwartale 2020r.