Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA

Województwo Podkarpackierealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach POIiŚ 2014-2020 

„Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”  Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej"

 

Celem projektu jest budowa linii kolejowej do Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka, budowa dodatkowych przystanków kolejowych, mijanek, obiektów inżynierskich, parkingów w systemie park and drive oraz montaż stojaków rowerowych.

Dofinansowanie projektu z UE: 208 068 485,76 PLN

Nowoczesna infrastruktura, jaka powstanie w ramach PKA, ma zachęcić do częstszego korzystania mieszkańców regionu z przejazdów kolejowych. Za te pieniądze  zmodernizowanych zostanie kilkadziesiąt przystanków, a kilkanaście kolejnych powstanie od podstaw. Wybudowane lub przebudowane zostaną także drogi dojazdowe i parkingi, dodatkowo powstaną chodniki i stojaki na rowery. W ramach inwestycji powstanie także łącznik kolejowy między Rzeszowem a lotniskiem w Jasionce.

 

Gmina Krasne w ramach projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”    planuje przedsięwzięcie budowlane pod nazwą "Budowa drogi publicznej na działkach nr  ewid. gr. 580/1, 579/2, 484 w miejscowości Krasne wraz z budową parkingu przesiadkowego na działce nr ewid. gr. 484 w miejscowości Krasne"

Szacowna wartość inwestycji wynosi 1 397 135, 45 zł brutto w tym wartość dofinansowania wynosi 965 500,11 zł.