Poznaj Polskę

       

        

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PRZEDSIĘWZIĘCIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI PN. POZNAJ POLSKĘ

 

DOFINANSOWANIE: 60 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 92 119 zł

 

W ramach realizacji przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki  pn. Poznaj Polskę, zgodnie z Porozumieniem Nr PP MEiN/2022/DPI/139, Gmina Krasne otrzymała dofinansowanie w formie dotacji celowej, na realizację zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w trakcie roku 2022, zgłoszonych przez dyrektorów szkół wycieczek szkolnych, związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.

Dofinansowanie otrzymały:

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krasnem – dofinasowanie 15 000 zł,
  • Zespół Szkół w Malawie – dofinansowanie 10 000 zł,
  • Zespół szkół w Strażowie – dofinansowanie 25 000 zł,
  • Szkoła Podstawowa w Palikówce – dofinansowanie 10 000 zł.