Poznaj Polskę 2

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU PAŃSTWA

PRZEDSIĘWZIĘCIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI PN. POZNAJ POLSKĘ

 

DOFINANSOWANIE

55 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

89 395 zł

W ramach realizacji przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. Poznaj Polskę, zgodnie z Porozumieniem Nr PP MEiN/2022/DPI/1524, Gmina Krasne otrzymała dofinansowanie w formie dotacji celowej, na realizację zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w trakcie roku 2022, zgłoszonych przez dyrektorów szkół wycieczek szkolnych, związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.

Dofinansowanie otrzymały:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krasnem – dofinasowanie 30 000 zł – 4 wycieczki;

Zespół Szkół w Malawie – dofinansowanie  20 000 zł – 2 wycieczki;

Zespół Szkół w Strażowie – dofinansowanie  5 000 zł – 1 wycieczka.