Pod biało-czerwoną

 

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA 

PROJEKT "POD BIAŁO-CZERWONĄ"

 

Wartość całkowita projektu: 7 959,00 ZŁ

Kwota dotacji: 7 959,00 ZŁ

 

Zgodnie z umową Nr BW-I.042.5.80.2022 z 28.06.2022 r. Gmina Krasne otrzymała dotację w wysokości 7 959,00 zł na realizację zadania pn. "Instalacja masztu flagowego na "Baduniach" w Palikówce upamiętniający Bitwę Warszawską w 1920 r."  Zadanie, realizowane w ramach projektu "Pod Biało-Czerwoną", jest w 100% finansowane z budżetu państwa. Przewiduje zakup masztu i flagi oraz ich instalację na placu rekreacyjnym "Badunie" w Palikówce, na działce ewid. nr 1217 stanowiącej własność Gminy Krasne.  

Projekt „Pod Biało-Czerwoną” ma na celu uczczenie 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, jej bohaterów oraz triumfatorów. Idea przewiduje integrację lokalnych i ponadlokalnych społeczności w duchu tradycji, jedności oraz nowoczesnego patriotyzmu. Organizatorami inicjatywy są Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwo Cyfryzacji, a honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

Koordynatorem i inicjatorem projektu na terenie gminy Krasne, a dokładnie w sołectwie Palikówka, jest radna Gminy Krasne – Pani Wioletta Nowak. Mieszkańcy Palikówki wykazali się bardzo dużym zaangażowaniem w internetowym głosowaniu, co pozwoliło pozyskać naszemu samorządowi środki na budowę masztu oraz flagę i w ten symboliczny sposób uhonorować poległych za wolność i niepodległość Ojczyzny.