Opieka nad grobami weteranów

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA 

OPIEKA NAD GROBAMI WETERANÓW WALK O WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI

 

Wartość całkowita projektu: 10 000,00 ZŁ

Kwota dotacji: 10 000,00 ZŁ

 

W związku z przypadającym w 2022 r. jubileuszem stulecia śmierci Rotmistrza Jana Newlin Mazarakiego, który spoczywa na cmentarzu parafialnym w Krasnem (sektor B, rząd 7, grób nr 100), Gmina Krasne podjęła się inicjatywy upamiętnienia naszego wybitnego mieszkańca, zasłużonego patrioty i bohatera Powstania Styczniowego.

W celu objęcia opieką mogiły rtm. Jana Newlin Mazarakiego, Gmina Krasne wystosowała wniosek o jej wpis do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski prowadzonej przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, w trybie ustawy z dnia z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz.U. z 2018 r. poz. 2529). Wpis nr 3340 potwierdził wyjątkowość i doniosłość mogiły śp. Rotmistrza Mazarakiego. 

W trybie przytoczonej ustawy, Gmina Krasne pozyskała dotację celową w wysokości 10 000,00 zł na realizację zadania pn. "Postawienie Krzyża Powstańczego na grobie rtm. Jana Newlin Mazarakiego w Krasnem". W ramach zadania (w 100 % sfinansowanego z budżetu państwa) na mogile rtm. Mazarakiego zainstalowano krzyż pomnikowy utrzymany w stylistyce osadzonej w duchu i tradycji okresu Powstania Styczniowego oraz Żałoby Narodowej. Krzyż wykonany został z żelaznych rur, wykończonych malowanymi na brązowo okuciami. W centralnym miejscu krzyża znajduje się ażurowy owal z datą 1863, a pod nim trójpolowa tarcza z wizerunkiem Orła, Pogoni i Michała Archanioła, będąca herbem Polski, Litwy i Rusi z Powstania Styczniowego. Oba elementy dekoracyjne wykonano z blachy miedzianej, nitowanej na żelaznej obręczy. Doniosły i imponujący krzyż pomnikowy jest wyższy niż standardowe krzyże nagrobne, dzięki czemu z daleka wyróżnia grób naszego Weterana walk o wolność i niepodległość Polski spoczywającego na tutejszym cmentarzu parafialnym.

Rezultatem realizacji zadania jest nie tylko wartość materialna, ale także duchowa. Tegoroczny okrągły jubileusz stał się okazją do przypomnienia i upamiętnienia naszego wybitnego mieszkańca, Rotmistrza Kawalerii Narodowej 1863 r. i Kawalera Orderu Virtuti Militari. Jest także punktem wyjścia do organizacji przyszłorocznych obchodów 160. Rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.