Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

     

          

 

DOFINANSOWANO  ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0. na lata 2021-2025 – Priorytet 3

 

DOFINANSOWANIE: 41 500 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 51 875 zł

 

W ramach realizacji przedsięwzięcia Rady Ministrów pn. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, Gmina Krasne otrzymała w 2022 r.  dofinansowanie w formie dotacji celowej, na zakup książek będących nowościami wydawniczymi, zakup nowych elementów wyposażenia bibliotek szkolnych, realizację działań promujących czytelnictwo w szkołach i przedszkolach.

Dofinansowanie otrzymały:

  • Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Krasnem –12 000 zł,
  • Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Malawie – 12 000 zł,
  • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Strażowie – 12 000 zł,
  • Gminne Przedszkole  w Krasnem – 3 000 zł,
  • Gminne Przedszkole w Palikówce – 2 500 zł.

Celem Programu jest  wsparcie szkół i przedszkoli w obszarze rozwijania zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży.