Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. - 2023

          

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0.
na lata 2021-2025 – Priorytet 3

 

DOFINANSOWANIE

10 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

12 500 zł

W ramach realizacji przedsięwzięcia Rady Ministrów pn. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, Gmina Krasne otrzymała w 2023 r. dofinansowanie w formie dotacji celowej, na zakup książek będących nowościami wydawniczymi, zakup nowych elementów wyposażenia bibliotek szkolnych, realizację działań promujących czytelnictwo w szkołach i przedszkolach.

Dofinansowanie otrzymały:

  • Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Palikówce  – 4 000 zł,
  • Gminne Przedszkole  w Malawie – 3 000 zł,
  • Gminne Przedszkole w Strażowie – 3 000 zł.

Celem Programu jest  wsparcie szkół i przedszkoli w obszarze rozwijania zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży.