Fundusz Inwestycji Samorządowych w Gminie Krasne

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

 

Wartość całkowita projektu: 1 847 404,00 PLN
Kwota dofinansowania całego projektu: 1 847 404,00 PLN*
Termin realizacji całego projektu: 2021*

* stan na dzień 01.04.2021r.

 

Wykaz zadań planowanych do realizacji z udziałem przyznanych środków w ramach programu:

1. "Przebudowa drogi gminnej nr 108554R Przycznia w Palikówce"

2. "Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Krasne"

3. "Modernizacja dróg na terenie Gminy Krasne"

4. "Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z kanalizacją deszczową przy Gminnym Przedszkolu w Krasnem"

5. "Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Krasne"

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i miast, w wysokości od 0,5 mln zł do aż ponad 93 mln. Łącznie w skali całego kraju aż 6 miliardów złotych. W sytuacji gdy wiele gmin i powiatów boryka się z trudnościami finansowymi, dostęp do wielkiego rządowego programu wsparcia inwestycji to Tarcza dla samorządów. To droga zrównoważonego rozwoju, który w równym stopniu wspiera zarówno duże miasta, jak i najmniejsze miejscowości. Kwoty dotacji dla poszczególnych samorządów będą wynikały z relacji wydatków majątkowych i zamożności gmin i powiatów. Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19. Wsparcie jest bezzwrotne.