Gdzie zgłosić informację o padłym zwierzęciu ?

Obowiązek usunięcia martwego zwierzęcia znajdującego się w pasie drogowym należy do zarządcy danej drogi (wynika to z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ), i to do niego powinno być skierowane zgłoszenie.

 

W przypadku:

  1. Padłych zwierząt dzikich i domowych (t.j. bezdomnych psów i kotów) znajdujących się przy drogach i na działkach gminnych należy kontaktować się z Urzędem Gminy Krasne pod numerem telefonu 17 23 00 200 lub 17 23 00 239.
  2. Padłych zwierząt dzikich znajdujących się przy drogach krajowych i w pasie tej drogi należy kontaktować się z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad O/Rzeszów  pod numerem telefonu 17 85 34 071
  3. Padłych zwierząt dzikich znajdujących się przy drogach powiatowych i w pasie tej drogi należy kontaktować się z Powiatowym Zarządem Dróg w Rzeszowie pod numerem telefonu 17 86 36 134