STOP SMOG

Na przełomie 2018/2019 roku Gmina Krasne przystąpiła do realizacji autorskiej kampanii edukacyjnej pn. "STOP SMOG".

W centralnych punktach Gminy Krasne pojawiły się bannery z informacjami o negatywnym wpływie smogu na nasze zdrowie oraz apelem do wszystkich mieszkańców o wspólne działanie na rzecz poprawy jakości powietrza w naszej gminie. 

 

  

KRASNE KONTRA SMOG!

To projekt realizowany w 2017 r. przez Stowarzyszenie EKOSKOP. Projekt, sfinansowany z budżetu Gminy Krasne, obejmował spotkania z mieszkańcami w każdym z czterech sołectw: w Krasnem, Malawie, Palikówce i Strażowie.

Celem akcji była zmiana nawyków związanych z nielegalnym i szkodliwym dla jakości powietrza wykorzystywaniem odpadów komunalnych - szczególnie plastików - jako paliwa w domowych kotłowniach c.o., oraz prawidłowym gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Projekt pośrednio służy ochronie zdrowia mieszkańców naszej gminy, gdyż zanieczyszczenie powietrza ma wpływ na choroby układu oddechowego, alergie, zatory mózgu i płuc, choroby nowotworowe.

Smog, a segregacja odpadów

Nad polskimi miastami i miasteczkami każdej jesieni i zimy snuje się coraz bardziej niepokojący i coraz groźniejszy smog. Zima 2016/2017 roku bije rekordy. Na stronach www.powietrze.podkarpackie.pl okolice Rzeszowa są brązowe lub fioletowe! To oznacza alarm smogowy! 

Zjawisko jest groźne, bo jeśli oddychamy zanieczyszczonym powietrzem przez wiele dni, w każdym miesiącu i przez kolejne jesienie i zimy to chorobotwórcze cząstki kumulują się i pewnego dnia „czarka się przepełni”! To oznacza zwiększające się kłopoty z infekcjami górnych dróg oddechowych, astmą, dusznościami, zatorami płuc i mózgu, nowotworami, zawałami serca. Rocznie w Polsce, tylko ze względu na zły stan powietrz i uporczywy smog, umiera ok. 50 000 osób. 

Przyczyną smogu w większości są nasze nieekologicznie zachowania i wybory konsumenckie. W domowych piecach c.o. i paleniskach spalamy bardzo złej jakości węgiel i zbyt często domowe śmieci! W ogień idą butelki PET, folie, plastiki, gumy, styropian, plastikowe buty  i zabawki, lakierowane i klejone płyty meblowe, kolorowe gazety i pokryte folią kartony. Taki wsad do kotła jest przyczyna ogromnego (najwyższego w Europie!) stężenia pyłów PM 10, PM 2,5, benzo(a)pirenu, czy tlenków siarki. 

O ile tańszy węgiel bywa uzasadniany oszczędnościami w budżecie domowym (w którym za chwile pojawią się wydatki na lekarstwa), o tyle nic nie tłumaczy spalania śmieci!

Dioksyny i furany oraz benzo(a)pirenu pochodzący ze spalania opakowań PET (takich po wodzie i napojach gazowanych) są śmiertelne. Wiele unoszących się w powietrzu cząstek pyłów PM 2,5 pochodzi ze spalanych kolorowych gazet. Farby drukarskie są toksyczne i po spaleniu  sieją dookoła domowego komina trujący, choć niewidoczny całun.

A przecież każdy dom w naszej gminie został przez MPGK Rzeszów (operatora naszego systemu zbiórki i zagospodarowania odpadów) wyposażony w żółty worek. To jedyne miejsce gdzie mogą zostać wrzucone zgniecione opakowania plastikowe, folie, opakowania kartonowe, butelki PET, plastikowe zabawki, papier grubo i kolorowo zadrukowany.

Jeśli chcemy walczyć ze smogiem i żyć zdrowiej, niezbędny jest rygorystycznie przestrzegany nawyk zapełniania żółtych worków na odpady! Zróbmy to dla naszych dzieci.

Kampania "Nie pal śmieci" sfinansowana z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego

W ramach realizowanego zadania został wyprodukowany 3-odcinkowy film edukacyjno-informacyjny pt. „NIE PAL ŚMIECI” przedstawiający zagrożenia dla zdrowia i środowiska jakie powoduje spalanie odpadów w przydomowych piecach.