MPZO

Przesunięcie terminu odbioru odpadów w kwietniu 2022!

W związku z licznymi prośbami mieszkańców informujemy, że planowane na 15 i 16 kwietnia 2022 roku (Wielki Piątek i Wielka Sobota) Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów oraz otwarcie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zostały przesunięte!

Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów odbędzie się 8 kwietnia 2022 roku na placu dawnego Kółka Rolniczego w Krasnem (Krasne 524B, obok stadionu sportowego K.S. Crasnovia) w godzinach 10:00-18:00.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sokołowie Małopolskim będzie otwarty dla mieszkańców gminy Krasne 4 i 23 kwietnia 2022 roku w godzinach 7:00-12:00.