Schemat organizacyjny Zakładu Usług Komunalnych w Krasnem

 

DYREKTOR – 1 etat

 

 

A. Dział wodociągów i kanalizacji

B. Dział utrzymania dróg i zieleni

C. Dział organizacyjno-finansowy

stanowisko

ilość etatów

stanowisko

ilość etatów

stanowisko

ilość etatów

1. Kierownik

1

1. Kierownik / Mistrz

1

1. Główny księgowy

1

2. Starszy Mistrz

1

2. Brygadzista

1

2. Księgowy

1

3. Elektromonter-automatyk

 5 3. Robotnik utrzymnia dróg, zieleni i placów

4

3. Referent

1

4. Monter-konserwator sieci wod.-kan.

6

4. Pracownik administracyjny

1

 

 

5. Operator / monter

1        

6. Inkasent

1