Dane teleadresowe

Zakład Usług Komunalnych w Krasnem

36-007 Krasne 408 B

REGON 690510778

 

adres korespondencyjny:

Zakład Usług Komunalnych w Krasnem

36-007 Krasne 121

 

Telefony:

(17) 23 00 275 - Biuro Obsługi Klienta

(17) 23 00 280 - pogotowie wod.-kan. (w godz. 730-1530)

510 206 751 - pogotowie wod.-kan. (po godz. 1530)

798 109 065 - zimowe utrzymanie dróg gminnych

e-mail:

 

Wpłaty za dostawy wody i odbiór ścieków należy dokonywać na konto wskazane na fakturze

UWAGA - Każdy Odbiorca posiada indywidualny nr konta bankowego

- w tytule przelewu proszę podać Nr klienta oraz Nr faktury -


Siedziba Zakładu

Siedziba Zakładu mieści się w budynku Urzędu Gminy (parter - wejście na wprost przejścia dla pieszych).