Zakład Usług Komunalnych w Krasnem został powołany Uchwałą Nr XXIX/204/1997 Rady Gminy Krasne z 30 października 1997 r. i rozpoczął swoją działalność z dniem 1 grudnia 1997 r.

Od początku istnienia zakładu, funkcjonuje on jako jednostka organizacyjna Gminy Krasne. Jest samorządowym zakładem budżetowym działającym w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.

W okresie 21-letniej działalności zakładu, zarówno sieć wodociągowa jak i kanalizacyjna powiększyła się znacząco. Ilość odbiorców stale rośnie, o czym świadczy atrakcyjne położenie Gminy Krasne (bliskość Rzeszowa). Również struktura organizacyjna zakładu ulegała stopniowym zmianom.