Informacja

10-10-2023
Informujemy, że ustawa z dnia 7 lipca 2023r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. 2023.1429) zakłada przebudowę od 1 stycznia 2024r. dotychczasowego systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez: więcej

Ogłoszenie

24-08-2023
Ogłoszenie - zaproszenie organizacji pozarządowych do zgłaszania ofert kandydatów do reprezentacji oraz prac prowadzonych w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego. więcej

Nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2024

24-08-2023
Nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2024 więcej
1  2  3  4