Wymagane dokumenty do dodatku mieszkaniowego

 Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy należy złożyć:

- wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,

- deklarację o wysokości dochodów za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi dochody wszystkich członków gospodarstwa domowego za w/w okres.

dodatek osłonowy

dodatek osłonowy 2022r

Podstawa Prawna do otrzymania dodatku energetycznego

Warunkiem otrzymania dodatku energetycznego (przypominamy: w 2022 funkcjonującego pod nazwą “osłonowy”) jest posiadanie dochodów o określonej wysokości. Na wsparcie mogą liczyć:

gospodarstwa jednoosobowe, w których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł;

gospodarstwa wieloosobowe, w których miesięczne dochody nie przekraczają 1500 zł na osobę.

Warto zaznaczyć, że zasiłek rodzinny oraz pielęgnacyjny nie wliczają się do dochodu. Co ważne – ulga przysługuje nie tylko małżeństwom. Gospodarstwo domowe mogą tworzyć także osoby w nieformalnych związkach i one również kwalifikują się do otrzymania świadczenia.

 

Dodatek energetyczny 2022 – jak złożyć wniosek?

W celu uzyskania dodatku należy złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek można także przesłać drogą elektroniczną – z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Informację o przyznaniu dodatku otrzymamy wtedy na wskazany przez nas adres e-mail.

Aby otrzymać całość kwoty ważne jest, by złożyć wniosek w określonym terminie:

Jeśli złożymy go do 31 stycznia 2022 roku, to zostanie wypłacony w dwóch ratach: do 31 marca (pierwsza rata) oraz między 1 kwietnia a 2 grudnia 2022 roku (druga rata).

Jeśli wniosek złożymy już po 31 stycznia 2022 roku, to dodatek zostanie wypłacony jednorazowo „niezwłocznie po jego przyznaniu”, nie później niż 2 grudnia 2022 roku.

Jakie kwoty dofinansowania?

Zacznijmy od tego, że minimalna kwota dodatku wynosi 20 zł. Konkretna wysokość tego świadczenia zależy od liczby osób zamieszkujących dane gospodarstwo domowe. Kwoty rozkładają się następująco:

jeśli dochód jednoosobowego gospodarstwa nie przekracza 2100 zł, to dopłata wynosi 400 lub 500 zł rocznie (w zależności od źródła ogrzewania);

gospodarstwo 2-3 osobowe z dochodem do 1500 zł na osobę może liczyć na 600/750 zł rocznie (zależy od źródła ogrzewania);

gospodarstwo 4-5 osobowe z dochodem do 1500 zł na osobę otrzyma 850 zł/1062,50 zł rocznie;

jeśli w gospodarstwie mieszka 6 i więcej osób a ich dochód nie przekracza 1500 zł na głowę to wówczas dofinansowanie wynosi 1150 zł/1437,50 zł rocznie, w zależności od źródła ogrzewania.

Warto wiedzieć, że jeśli dane gospodarstwo domowe nieznacznie przekracza limit dochodowy, to i tak wciąż mamy szansę na uzyskanie świadczenia. Rząd wprowadził bowiem przepis „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że po przekroczeniu limitu dochodowego dodatek będzie wypłacany, ale pomniejszony o kwotę przekroczenia progu.