Jednostki organizacyjne

Publiczny Żłobek

 

Nazwa placówki

Adres Dyrektor Telefon www/e-mail
Publiczny Żłobek w Krasnem Krasne 153 Magdalena Mazur 17 23 00 375

 

https://zlobekkrasne.edupage.org/

e-mail: zlobek@gminakrasne.pl

 

 

Przedszkola publiczne na terenie Gminy Krasne

Nazwa placówki Adres Dyrektor Telefon www/e-mail
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krasnem Krasne 741

Dyrektor
Marek Frączek

Wicedyrektor ds. przedszkola
Małgorzata Wilk

tel.17 23 00 311

www.przedszkolekrasne.edupage.org

www.krasne.edu.pl

e-mail:

Zespół Szkół w Malawie
 
Malawa 199B

Dyrektor
Marta Maciejowska

Wicedyrektor ds. przedszkola
Brygida Korab

tel.17 23 00 320

www.przedszkolemalawa.edupage.org

e-mail:

Zespół Szkół w Strażowie Strażów 270

Dyrektor
Agata Gunia-Buk

Wicedyrektor ds. przedszkola
Ewa Nowak

tel.17 23 00 330

www.gpstrazow.edupage.org

e-mail:

Gminne Przedszkole
w Palikówce
Palikówka 201 Dyrektor
Renata Kunysz
tel.17 23 00 340

www.przedszkolepalikowka.edupage.org

e-mail: gpprzedszkolepal@wp.pl

 

Zespoły szkół na terenie Gminy Krasne

Nazwa placówki Adres Dyrektor Telefon www/e-mail
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Krasnem
Krasne 742

Dyrektor
Marek Frączek

Wicedyrektor
Magdalena Kluz-Międlar

Wicedyrektor 
Marcin Werner

tel.17 23 00 306

www.krasne.edu.pl

e-mail: zsp@krasne.edu.pl

Zespół Szkół w Malawie Malawa 199

Dyrektor
Marta Maciejowska

Wicedyrektor
Beata Chwistek

tel.17 23 00 315

https://zsmalawa.edupage.org/

e-mail:

Zespół Szkół w Strażowie Strażów 270

Dyrektor
Agata Gunia-Buk

tel.17 23 00 325

www.strazow.edu.pl

e-mail:

Szkoła Podstawowa w Palikówce Palikówka 271 Dyrektor
Anna Kozdra
tel.17 23 00 335

www.zspalikowka.szkolna.net

e-mail:

 

Pozostałe jednostki organizacyjne Gminy Krasne

Nazwa placówki Adres Dyrektor Telefon www/e-mail
Zakład Usług Komunalnych w Krasnem Krasne 408B Ilona Mokrzycka-Skiba tel.17 23 00 275

link do strony

e-mail:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krasnem

Krasne 121 Wioletta Leszczyńska tel.17 23 00 260

link do strony

e-mail:

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Obsługi Szkół Krasne 743B Grażyna Belcyr tel.17 23 00 290

link do strony

e-mail:

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka
w Krasnem
Krasne 743

P.O. Ireneusz Śpiewla

tel.17 23 00 345

www.gokkrasne.pl

e-mail:

Dzienny Dom Pomocy w Krasnem Krasne 743 Monika Zwiercan tel.17 23 00 381 e-mail: