Jednym z elementów dbania o wygląd gminy jest utrzymanie terenów zielonych przy obiektach użyteczności publicznej, np. szkołach, placach zabaw, aptekach, stadionach itp. Gmina Krasne sukcesywnie zwiększa obszary objęte nasadzeniami, przede wszystkim drzewkami i krzewami.

Realizację prac nadzoruje Zakład Usług Komunalnych. Do zadań Zakładu należy także utrzymanie terenów zielonych oraz dbanie o czystość i porządek w miejscach publicznych, szczególnie na placach zabaw oraz terenach rekreacyjnych.

  1. Utrzymanie i pielęgnowanie terenów zielonych
  2. Nasadzenia na placu zabaw przy stadionie sportowym w Krasnem
  3. Nasadzenia przy Aptece w Krasnem
  4. Nasadzenia na pętli autobusowej Krasne - Wólka
  5. Nasadzenia na placu zabaw w Strażowie
  6. Nasadzenia na placu zabaw w Malawie

Utrzymanie i pielęgnowanie terenów zielonych

Sierpień 2017 r.

  

Nasadzenia na placu zabaw przy stadionie sportowym w Krasnem

Sierpień 2016 r.

Nasadzenia przy Aptece w Krasnem

Sierpień 2016 r.

Nasadzenia na pętli autobusowej Krasne - Wólka

Sierpień 2016 r.

Nasadzenia na placu zabaw w Strażowie

Sierpień 2016 r.

Nasadzenia na placu zabaw w Malawie

Sierpień 2016 r.