W kwietniu 2016 r. rozpoczęte zostały prace związane z przygotowaniem placów zabaw do bezpiecznej zabawy przez najmłodszych mieszkańców gminy Krasne. Zgodnie z zaleceniami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Rzeszowie dokonano wymiany piasku w piaskownicach.

Realizację zadania nadzorował Zakład Usług Komunalnych w Krasnem.

Palikówka, kwiecień 2016 r.

Strażów, kwiecień 2016 r.