Dbając o utrzymanie porządku i estetykę na terenie całej gminy, do zadań Zakładu Usług Komunlanych w Krasnem należy m in.:

  1. Utrzymanie porządku i czystości na placach zabaw i w miejscach rekreacyjnych
  2. Rozlokowywanie i opróżnianie koszy na śmiech
  3. Wymiana piasku w piaskownicach

Utrzymanie porządku i czystości na placach zabaw i w miejscach rekreacyjnych

Sierpień 2017 r.

  

Rozlokowanie koszy na śmieci w miejscach publicznych

Sierpień/wrzesień 2016 r.