Plac rekreacyjny w Malawie

W ramach dofinasowania dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020, w 2020 r. udało się zrealizować zadanie pn. „Budowa placu przeznaczonego na cele rekreacyjne na dz. nr ewid. 1676/3, 1676/4 w miejscowości Malawa, Gmina Krasne”.

 

 

 

 

Wartość całego zadania: 390 025,89 zł brutto

Wartość dofinansowania: 242 830,00 zł brutto

Nowopowstały, innowacyjny obiekt budowlany jest ogólnodostępny, w tym dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Na placu rekreacyjnym znajdują się między innymi: szachy terenowe, "inteligenta  ławka" oraz ścieżka świetlna.