Kort tenisowy w Malawie i altana na placu zabaw „Badunie" w Palikówce

W ramach projektu pn: „Budowa kortu tenisowego w Malawie oraz wykonanie altany na placu zabaw w Palikówce" dofinansowanego z poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje z zakresu „Budowa lub modernizacja niekomercyjnych obiektów infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej i turystycznej" w 2020 roku udało się zrealizować dwa zadania inwestycyjne.

  • W sierpniu została ukończona budowa altany biesiadnej na placu zabaw „Badunie" w Palikówce. Altana została wykonana z drewna i okryta strzechą. Wewnątrz wyposażona jest w solidne stoły i ławy z oparciem. 

Wartość zadania wyniosła 78 260,00 zł przy dofinansowaniu z PROW w wysokości 50 025,00 zł.

  • We wrześniu odbyło się oficjalne otwarcie kortu tenisowego znajdującego się na terenie Zespołu Szkół w Malawie. W ramach zadania wykonano kort o nawierzchni z trawy syntetycznej, o wymiarach pola gry 10,97 m x 23,77 m. 

Wartość zadania wyniosła 149 652,46 zł przy dofinansowaniu z PROW w wysokości 88 347,00 zł.

 

                                          

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

Altana biesiadna na placu zabaw „Badunie" w Palikówce

     

Kort tenisowy znajdujący się na terenie Zespołu Szkół w Malawie