W ramach projektu pn. „Budowa czytelni plenerowej w przy GOKiB w Krasnem” nr umowy 01580-6935-UM0912518/21 z dnia 19.04.2021 r. zostało stworzone innowacyjne miejsce pełniące funkcję czytelni plenerowej. Nowa zielona przestrzeń stała się ważnym lokalnym ośrodkiem życia społecznego. Z czytelni mogą korzystać zarówno okoliczni mieszkańcy, dzieci i młodzieży oraz seniorzy na co dzień korzystający z usług Dziennego Domu Seniora. Realizacja przedmiotowej inwestycji przyczynia się do promocji czytelnictwa w ramach warsztatów tematycznych, odczytów oraz wieczorków poetyckich. Czytelnia jest bezpłatna i ogólnodostępna, przyjazna osobom niepełnosprawnym. Budowa czytelni plenerowej ma charakter innowacyjny - nowy sposób zaangażowania lokalnej społeczności, nowe cechy i funkcjonalności inwestycji. Elementy małej architektury wykorzystane w projekcie powstały w przyjaznym dla środowiska procesie technologicznym.

Projekt realizuje cel szczegółowy nr 3.3 Wzrost aktywności lokalnej i integracji społecznej mieszkańców obszaru do 2023 r. poprzez stworzenie innowacyjnego miejsca do integracji społecznej.

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 64 817 zł

Wartość inwestycji: 118 237,49 zł  

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.