Zakończyły się prace nad realizacją zadania pn. „Wykonanie tarasu i altany przy budynku Domu Kultury w Palikówce pod potrzeby organizacji plenerowych spotkań integracyjnych”. Duży udział w realizacji inwestycji mieli sami mieszkańcy Palikówki, działający w Grupie Odnowy Wsi, jednostka OSP w Palikówce oraz lokalni przedsiębiorcy.

To Oni wykonali fundamenty, drewnianą podłogę i barierki altany, zakupili i wbudowali ogrodowy grill oraz wyrównali teren wokół altany. Resztę prac wykonano przy dofinansowaniu z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 oraz w ramach wkładu własnego Gminy Krasne.

Efekty prac mogliśmy zaprezentować podczas Pikniku na Pożegnanie Wakacji zorganizowanego w dniu 15 września 2018 r. przez Stowarzyszenie Kobiet w Palikówce. Zrealizowane zadanie stworzyło mieszkańcom Palikówki miejsce do samo organizowania się, spędzania wspólnie wolnego czasu i bliższego poznania miejscowości, w której mieszkają.