Oczyszczanie rowów melioracyjnych 2017

W miesiącu październiku 2017 roku wykonane zostały prace związane z odbudową rowów przydrożnych przy drodze wewnętrznej nr ew. gr. 176/3 w miejscowości Strażów, stanowiących własność Gminy Krasne o łącznej długości około 375 m. Zakres robót obejmował: mechaniczne oraz ręczne odmulenie dna rowu wraz z wywozem urobku, wycięcie krzewów na skarpach i w dnie rowu,. Wykonawcą robót na zlecenie Zakładu Usług Komunalnych w Krasnem był Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Rzeszowie. Łączna wartość zrealizowanych prac wyniosła 5 289,00 zł.

Strażów, październik 2017 r.

  

W miesiącu lipcu 2017 roku wykonane zostały prace związane z odbudową rowów przydrożnych przy drogach wewnętrznych nr ew. gr. 600 i 634 w miejscowości Strażów, stanowiących własność gminy Krasne o łącznej długości 353 m. Zakres robót obejmował: mechaniczne oraz ręczne odmulenie dna rowu, wycięcie krzewów na skarpach i w dnie rowu, a także ubezpieczenie rowu korytkami betonowymi. Wykonawcą robót był Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Rzeszowie. Łączna wartość zrealizowanych prac wyniosła 12 785,65 zł.

Strażów, lipiec 2017 r.

 

 

Oczyszczanie rowów melioracyjnych 2016

Każdego roku dokonywane są prace związane z konserwacją urządzeń melioracyjnych polegające głównie na wykoszeniu porostu traw na skarpach i dnach rowów, opryski i odmulanie rowów, przepustów i wylotów drenarskich.

W tym roku powyższe prace rozpoczeto od wyprofilowania rowów przy drodze Krasne na Kąty. Wykonawcą robót był Zakład Usług Komunalnych w Krasnem.

Kolejnym etapem prac było wykonanie konserwacji gruntownej rowu M-5 na długości 980 mb w miejscowości Malawa. W ramach zadania wykonano wykoszenie porostu traw na skarpach i w dnie rowu, mechaniczne i ręczne odmulenie  dna rowu, odcinkowe umocnienie dna i skarp płytami jumbo. Łączna wartość prac wyniosła 41 794,05 zł.

Malawa, lipiec 2016 r. Malawa, sierpień 2016 r.

 

Droga Krasne na Kąty, kwiecień 2016 r.

Droga Krasne na Kąty, kwiecień 2016 r.

Droga Krasne na Kąty, początek kwietnia 2016 r.