Rok 2019

  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Malawie, gm. Krasne, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie

W chwili obecnej trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Malawie, gm. Krasne, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie, która swoim zakresem obejmuje obszar Malawa – Luksemburg  i Malawa – Zagóra. Przewidziany termin zakończenia prac projektowych II kw. 2019 r.

 

  • Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Krasne

W dniu 19.10.2018 r. zawarta została umowa, przedmiotem której jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Krasne. Planowany termin wykonania dokumentacji projektowej III kw. 2019 r.

Rok 2017

  • Budowa sieci wodociągowej w Krasnem na działkach Nr 2459, 2460/3, 2461/2, 2462/2, 2463/2 ÷ 11, 2464/1, 2452, 2465/5, 2466, 2468, 2469, gmina Krasne.

Długość nowowybudowanej sieci z rur PE DN 110: 290,9 mb

Wartość inwestycji: 44 729,50 zł

Rok 2016

  • Budowa sieci wodociągowej w Krasnem na działkach Nr 2135/1, 2135/4, 2137/1, 2138, 2139/7, gmina Krasne

Długość nowobudowanej sieci z rur PE ¢ 160: 60,35 mb

Wartość inwestycji: 13 841,95 zł

 

  • Przebudowa sieci wodociągowej w Krasnem na działkach Nr 1333/1, 1333/2, 1333/3, 1334, 1335/1, 1335/2, 1336, 1339/3, 2452, 2523, 771/1, gmina Krasne

Długość przebudowanego odcinka sieci z rur PE ¢ 160: 136,05 mb

1 hydrant podziemny DN 80 mm

Wartość inwestycji: 31 883,29 zł

 

  • Przebudowa sieci wodociągowej zlokalizowanej w miejscowości Krasne na działkach 1041/1, 1051/2, 1086/2, 1086/5, 1088/3, gmina Krasne

Długość przebudowanego odcinka sieci:

- z rur PE ¢ 160 - 208,95 mb

- z rur PE ¢ 63 - 34,25 mb

- z rur PE ¢ 32 - 24 mb

1 hydrant nadziemny DN 80 mm

Wartość inwestycji: 46 093,61 zł

 

  • Budowa sieci wodociągowej w Malawie na działkach Nr 1230/1, 214/4, gmina Krasne

Długość nowowybudowanej sieci z rur PE ¢ 110: 110,3 mb

Wartość inwestycji: 13 483,00 zł

Rok 2015

  • Budowa sieci wodociągowej do działek 627/4,627/3, 629/2, 666/2, 666/3, 666/5, 666/6, 667,715 w Malawie

W ramach przedmiotowej inwestycji, realizowanej w oparciu o pozwolenie na budowę 30/12/2012 z dnia 26.03.2012, w lI kwartale 2015 roku zostało wykonane 320 m sieci wodociągowej w miejscowości Malawa przy drodze krajowej w sąsiedztwie kopalni gazu.