Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej RESMAN – etap II

Projekt jest II etapem budowy sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej. Przedmiot projektu Gminy Miasto Rzeszów (Partnera Wiodącego) i Gminy Krasne (Partnera Projektu) stanowi uzupełnienie infrastruktury teleinformatycznej powstałej w wyniku realizacji pierwszego etapu sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMan w latach 2005 – 2006. W ramach realizacji projektu zaplanowano pokrycie szerokopasmowym dostępem do internetu, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych i jednocześnie ekonomicznych urządzeń służących do bezprzewodowej transmisji danych, miasta Rzeszów i gminy wiejskiej Krasne. Celem projektu jest zapewnienie rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz stworzenie warunków do jeszcze silniejszego rozwoju społeczeństwa informacyjnego w rejonie aglomeracji rzeszowskiej oraz całego regionu województwa podkarpackiego. Jest to możliwe, dzięki zwiększeniu obszaru dostępu do internetu i rozwoju związanych z tym usług dla mieszkańców oraz wzbogaceniu całej infrastruktury ResMan o nowoczesną technologię WiMax.

Realizacja projektu znacząco wpłynie na rozwój zaplecza informatyczno – telekomunikacyjnego w obrębie aglomeracji rzeszowskiej. Uruchomione zostaną e - usługi dla jednostek samorządowych oraz wprowadzone zostanie oprogramowanie umożliwiające elektroniczny nabór do szkół i przedszkoli. Dzięki temu wzrośnie aktywność społeczna w korzystaniu z e-usług dostępnych w administracji publicznej oraz oświacie, co przełoży się w znacznym stopniu na oszczędność czasu mieszkańców przeznaczonego przez nich na załatwianie spraw w instytucjach publicznych. Wzrośnie również ilość osób podłączonych do szerokopasmowego internetu w budynkach oświaty na obszarach wiejskich. Unowocześniona i rozbudowana sieć szerokopasmowa aglomeracji rzeszowskiej przyczyni się do rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz społeczeństwa informacyjnego w Rzeszowie oraz sąsiednich gminach.

30 czerwca 2015 r. zakończono realizację zadań projektu oraz nastąpiło podpisanie protokołu końcowego inwestycji.