W dniu 15.11.2017 r. podpisana została umowa, w ramach której w połowie 2018 r. zrealizowane zostało zadanie pn. "Budowa 7 zatok autobusowych przy drogach powiatowych na terenie gminy Krasne" w ramach projektu pn. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF - Gmina Krasne”. Wartość inwestycji wyniosła 230 239,51 zł, przy dofinansowaniu z RPO w kwocie 85 000,00 zł.

 

Krasne

  

Malawa

  

Palikówka

  

Strażów