Gmina Krasne uzyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, co umożliwiło w IV kw. 2018 roku dalszą realizację zadania przebudowy drogi gminnej Nr 108558 R Strażów-Bażantarnia na długości 770 m. Wartość inwestycji wyniosła 1 658 266,75 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 829 133,00 zł.

Po, listopad 2018 r.

  

Przed, maj 2018 r.

  

W III kwartale 2015 roku firma STRABAG Sp. z o.o. wykonała nawierzchnię asfaltową na drodze gminnej Nr 108558 R Strażów-Bażantarnia. Inwestycja objęła odcinek 724 m, od stadionu sportowego do drogi gminnej Nr 108559 R Strażów Olszyny.

Strażów Stadion - Olszyny, wrzesień 2015 r.