Prace porządkowe w pasie dróg gminnych

W listopadzie i grudniu 2016 r. wykonane zostały prace polegające na uporządkowaniu terenu z drzew i krzewów przy drodze gminnej w Palikówce w kierunku stadionu.

Prace zostały wykonane przez Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Rzeszowie z/s w Trzebownisku.

Palikówka, grudzień 2016 r. (po)

  

Palikówka, listopad 2016 r. (w trakcie)

  

Palikówka, listopad 2016 r. (przed)