W ramach projektu pn. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” przebudowana została droga gminna Nr 108554 R Palikówka Przycznia (poprzedni Nr drogi 00855R). W ramach inwestycji zostało wykonane: poszerzenie istniejącej drogi gminnej, budowa dwóch zatok autobusowych, chodnika oraz oświetlenia ulicznego.

 

W ramach zakończonego w III kw. 2018 r. zadania inwestycyjnego kompleksowo przebudowany został odcinek drogi gminnej o długości 2 203 m. Wartość inwestycji wyniosła 2 700 929,81 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 2 125 000,00 zł.

Wrzesień 2018 r.

  

Sierpień 2017 r.