Modernizacja drogi do stacji kolejowej w Strażowie

Pod koniec 2020 roku, zakończono prace związane z zadaniem pn. „Modernizacja drogi do stacji kolejowej w Strażowie”. 

Realizacja inwestycji była możliwa dzięki przystąpieniu gminy do projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”.

 

Droga przed modernizacją                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

     

 

Droga po modernizacji