Etap II 2016 - modernizacja dróg gminnych

Drugi etap zadania Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Krasne  był realizowany na przełomie czerwca i lipca 2016 roku. Remonty dróg miały na celu poprawę parametrów technicznych i eksploatacyjnych dróg gminnych.

Drogi objęte zadaniem:

  1. Modernizacja drogi na działkach o numerze ewidencyjnym 1254/4 w Palikówce i 45/2, 46/3, 47/2, 48/6, 48/4 w Strażowie,
  2. Modernizacja drogi na działkach o numerze ewidencyjnym 2394/1, 2422, 2419 w Krasnem (Jawornik),
  3. Modernizacja drogi na działce o numerze ewidencyjnym 1216/10 w Palikówce (Badunie),
  4. Modernizacja drogi na działce o numerze ewidencyjnym 2636 w Krasnem (ul. Krajobrazowa).

Droga nr ew. 1254/4 w Palikówce i 45/2, 46/3, 47/2, 48/6, 48/4 w Strażowie

Czerwiec 2016 r. (przed)                                                        Sierpień 2016 r. (po)

Droga nr ew. 2394/1, 2422, 2419 w Krasnem (Krasne Jawornik)

Czerwiec 2016 r. (przed)                                                        Sierpień 2016 r. (po)

Droga nr ew. 1216/10 w Palikówce, koło placu zabaw Badunie

Czerwiec 2016 r. (przed)                                                       Wrzesień 2016 r. (po)

Droga nr ew. 2636 w Krasnem, ul. Krajobrazowa

Czerwiec 2016 r. (przed)                                                        Sierpień 2016 r. (po)