Etap I 2016 - modernizacja dróg gminnych

W ramach umowy zawartej w miesiącu czerwcu 2016 roku z firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. na Modernizację dróg na terenie gminy Krasne, zaplanowano remont dróg mający na celu poprawę ich parametrów technicznych i eksploatacyjnych.

Drogi objęte zadaniem:

  1. Modernizacja drogi na działce o numerze ewidencyjnym 1705/47 w Malawie,
  2. Modernizacja drogi Krasne na Kąty na działce o numerze ewidencyjnym 726, 447, 328 w Krasnem,
  3. Modernizacja drogi Palikówka - Kolonia na działce o numerze ewidencyjnym 1169 w Palikówce,
  4. Modernizacja drogi do cmentarza na działce o numerze ewidencyjnym 545 w Strażowie,
  5. Modernizacja drogi do Machowskich na działce o numerze ewidencyjnym 692 w Malawie,
  6. Modernizacja drogi na działce o numerze ewidencyjnym 2595 w Krasnem (ul. Łąkowa),
  7. Modernizacja drogi na działce o numerze ewidencyjnym 2631, 2616/1, 2627 w Krasnem.

Droga nr ew. 1705/47 w Malawie

 Czerwiec 2016 r. (przed)                                                      Wrzesień 2016 r. (po)

Droga Krasne na Kąty

Czerwiec 2016 r. (przed)                                                        Sierpień 2016 r. (po)

 

Droga Palikówka - Kolonia

Czerwiec 2016 r. (przed)                                                        Sierpień 2016 r. (po)

Droga do cmentarza, Strażów

Czerwiec 2016 r. (przed)                                                       Sierpień 2016 r. (po)

Droga do Machowskich, Malawa

Czerwiec 2016 (przed)                                                           Sierpień 2016 r. (po)

Droga nr ew. 2595 w Krasnem, ul. Łąkowa

Czerwiec 2016 (przed)                                                            Sierpień 2016 r. (po)

Droga nr ew. 2631, 2616/1, 2627 w Krasnem

Czerwiec 2016 (przed)                                                           Sierpień 2016 r. (po)