ESP

ELEKRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA URZĘDU GMINY

Doręczanie dokumentów elektronicznych do Urzędu Gminy Krasne

 

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216):

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych :
• osobiście, na elektronicznych nośnikach danych (pamięć masowa USB 1.0 lub 2.0 lub   płyta CD/DVD) w godzinach pracy (7:30-15:30) w Kancelarii Urzędu pok. 1, UPO zostanie wystawnione w postaci papierowej,
• za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Krasne na platformie ePUAP  http://epuap.gov.pl, w celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP

     Adres elektronicznej skrzynki podawczej:

/n8htx367y1/SkrytkaESP

/n8htx367y1/skrytka

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Gminy Krasne:
 - dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub uwierzytelnione profilem zaufanym,
 - formaty danych w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism:

-doc
-docx
-gif
-jpg (jpeg)
-odt
-pdf
-png
-rtf
-svg
-tif (tiff)
-txt
-xls
-xlsx
-zip


 - wielkość dokumentów wraz z załącznikami nie może przekraczać 500 MB,
 - dokumenty i nośniki zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane.

 
W przypadku dostarczania dokumentów elektronicznych nie spełniających ww. wymogów (łącznie) –  nie zostaną podjęte żadne czynności związane z tą dokumentacją.

Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na platformie ePUAP można zrealizować następujące usługi:
 

  • Pismo ogólne do urzędu