Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego stanowi organ pomocniczy Wójta Gminy Krasne w zapewnieniu wykonania zadań w zakresie zarządzania kryzysowego.   

Obsługę kancelaryjno-biurową Zespołu zapewnia Urząd Gminy w Krasnem - stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i obronnych.

Siedzibą Zespołu jest Urząd Gminy w Krasnem.

Kontakt:
Krasne 121
36-007 Krasne
tel. +48  17 23 00 200, 17 23 00 236
e-mail: sekretariat@gminakrasne.pl

W celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego poza godzinami pracy urzędu utworzono całodobowy dyżur tel.  17 23 00 200 (przekierowanie na tel. dyżurny).

Miejscem pracy Zespołu jest sala narad – pokój nr 19 - Urzędu Gminy w Krasnem. Zespół zbiera się w trybie zwyczajnym w zależności od potrzeb i rozwoju sytuacji kryzysowych.