Bezpieczeństwo

TELEFONY ALARMOWE

 

Wykaz telefonów alarmowych

112 Telefon alarmowy
999 Pogotowie Ratunkowe
998 Straż pożarna
997 Policja
991 Pogotowie Energetyczne
992 Pogotowie Gazowe
510 206 751

Pogotowie wod-kan. na terenie gminy Krasne
- telefon czynny całodobowo

TELEFONY INFORMACYJNE

 

Wykaz telefonów informacyjnych

17 855 52 20 Urząd Pocztowy w Krasnem
118 913 Ogólnokrajowe Biuro Numerów
118 912 Międzynarodowe Biuro Numerów
17 852 00 81 Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka
19 757 Infolinia PKP Intercity
703 20 20 20 Infolinia Przewozów Regionalnych
17 194 33 Informacja PKS Rzeszów
19 111 Informacja drogowa GDDKiA
17 852 00 09 Informacja Turystyczna Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
17 875 47 74 Centrum Informacji Turystycznej w Rzeszowie

 

TELEFONY ZAUFANIA

 

Wykaz telefonów zaufania

800 12 01 48 „Zatrzymaj przemoc”
116 111 Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
801 12 00 02 „Niebieska Linia”
801 19 99 90 Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania
22 692 82 26 telefon zaufania Krajowego Centrum ds. AIDS
801 24 70 70 Centrum Poszukiwania Ludzi Zaginionych ITAKA
116 000 telefon alarmujący o zaginięciu dziecka lub nieletniego ITAKA
 801 10 98 01 infolinia Krajowego Centrum Kompetencji