Aktualności

Zaproszenie

14-09-2020

ZAPROSZENIE

W związku z planowanym terminem wyłożenia do
publicznego wglądu dokumentacji projektowej dla
prowadzonej inwestycji pn.
„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach
zadania pn. Budowa drogi Malawa Zagóra w miejscowości
Malawa Gmina Krasne"

Gmina Krasne zaprasza mieszkańców/właścicieli działek
miejscowości Malawa na spotkanie informacyjnokonsultacyjne
dotyczące m.in. przedstawienia rozwiązań
projektowych, które odbędzie się w dniu 18.09.2020 r.
o godz. 17:00 w Zespole Szkół w Malawie 199 a
(hala sportowa)
Więcej szczegółów pod nr telefonu 17 23 00 219
SPOTKANIE POPROWADZI PRZEDSTAWICIEL GENERALNEGO
WYKONAWCY MPDIM SP. Z O.O. RZESZÓW Z UDZIAŁEM
PRZEDSTAWICIELI URZĘDU GMINY KRASNE
UWAGA!

Spotkanie dotyczy mieszkańców/właścicieli działek w miejscowości Malawa
od dz. ew. nr 3677/14 do granicy z Gminą Chmielnik
Więcej szczegółów pod nr telefonu 17 23 00 219

Pliki do pobrania Pobierz plik