Aktualności

Mieszkańcy Strażowa zdecydowali o wyborze Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

02-07-2024

W ubiegłą niedzielę w sali OSP w Strażowie odbyły się wybory Sołtysa oraz Rady Sołeckiej sołectwa Strażów.

W imieniu Samorządu Gminy Krasne składam serdeczne gratulacje nowo wybranemu Sołtysowi – Panu Grzegorzowi Moryczowi oraz nowo wybranej Radzie Sołeckiej, w składzie: Jolanta Pasierb, Zbigniew Dudek, Agnieszka Inglot-Czudec, Anna Wilk, Mariusz Grzesik.

Życzę owocnej współpracy z mieszkańcami oraz samorządem, skutecznej działalności, a przede wszystkim satysfakcji z wykonywanego mandatu społecznego.

Jacek Maternia

Wójt Gminy Krasne