Wydarzenia

Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów

2023-12-15 10:00 - 2023-12-15 18:00
Miejsce: Teren byłego kółka rolniczego - Krasne 524B, obok stadionu sportowego KS Crasnovia
Organizator: Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Sokołowie Małopolskim
Kontakt: tel. 17 7729 287
www.zk.sokolow-mlp.pl
Udział: Bezpłatny

Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów (MPZO) dla wszystkich mieszkańców Gminy Krasne odbędzie się 16 listopada 2023 r. na placu koło dawnego Kółka Rolniczego w Krasnem (Krasne 524B, obok stadionu sportowego K.S. Crasnovia) w godz. 10.00 – 18.00.

Odbiór odpadów będzie możliwy po wypełnieniu stosownego oświadczenia i za okazaniem dowodu tożsamości.

W ramach MPZO zbieramy:

• papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe,

• zużyty kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny,

• meble i inne odpady wielkogabarytowe,

• zużyte opony od samochodów osobowych,

• bioodpady,

• przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym, w szczególności igły i strzykawki,

• zużyte baterie i akumulatory,

• odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (w przypadku demontowanych okien i drzwi – ramy muszą być oddzielone od szkła),

• odpady tekstyliów i odzieży,

• odpady niebezpieczne,

• popioły.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sokołowie Małopolskim (przy ul. Reymonta) będzie otwarty dla mieszkańców gminy Krasne w poniedziałek, 4 grudnia 2023 r., w godz. 10:00 - 18:00 i w sobotę, 16 grudnia 2023 r., w godzinach 7:00 - 12:00.

Harmonogramu wywozu odpadów komunalnych na 2023 rok -->>

Fot. Freepik