Wydarzenia

Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów

2024-07-22 10:00 - 2024-07-22 18:00
Miejsce: Teren byłego kółka rolniczego - Krasne 524B, obok stadionu sportowego KS Crasnovia
Organizator: Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Sokołowie Małopolskim
Kontakt: tel. 17 7729 287
www.zk.sokolow-mlp.pl
Udział: Bezpłatny

Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów (MPZO) dla wszystkich mieszkańców Gminy Krasne odbędzie się 22 lipca 2024 r. na placu koło dawnego Kółka Rolniczego w Krasnem (Krasne 524B, obok stadionu sportowego K.S. Crasnovia) w godz. 10.00 – 18.00.

Odbiór odpadów będzie możliwy po wypełnieniu stosownego oświadczenia i za okazaniem dowodu tożsamości.

W ramach MPZO zbieramy:

• papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe,

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

• meble i inne odpady wielkogabarytowe,

• zużyte opony,

• odpady zielone,

• odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

• przeterminowane leki

• chemikalia,

• zużyte baterie i akumulatory,

• odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sokołowie Małopolskim (przy ul. Reymonta) będzie otwarty dla mieszkańców Gminy Krasne w poniedziałek, 8 lipca 2024 r., w godz. 10:00 - 18:00 i w sobotę, 27 lipca 2024 r., w godzinach 7:00 - 12:00.

Harmonogramu wywozu odpadów komunalnych na 2024 rok -->>

Fot. Freepik