Wydarzenia

Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów

2022-01-28 10:00 - 2022-01-28 18:00
Organizator: Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Sokołowie Małopolskim
Kontakt: tel. 17 7729 287
www.zk.sokolow-mlp.pl
Udział: Bezpłatny

Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów (MPZO) dla wszystkich mieszkańców Gminy Krasne odbędzie się 28.01.2022 r. na placu koło dawnego Kółka Rolniczego
w Krasnem w godz. 10.00 – 18.00.

Odbiór odpadów będzie możliwy po wypełnieniu stosownego oświadczenia
i za okazaniem dowodu tożsamości.

W ramach MPZO zbieramy:

• papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• meble i inne odpady wielkogabarytowe, • zużyte opony,
• bioodpady,
• przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
• zużyte baterie i akumulatory,
• odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
• odpady tekstyliów i odzieży,
• odpady niebezpieczne,
• popioły.
Fot. Freepik