Wydarzenia

Indywidualne konsultacje psychologiczne, prawne i pedagogiczne

2022-06-01 16:00
Miejsce: Urząd Gminy Krasne, I Piętro, pok nr 9 i 10
Organizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnem
Kontakt: Informacje pod numerami tel. (0-17) 23 00 260, 23 00 261, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.
Udział: Bezpłatny

 

 

 

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny

/indywidualne konsultacje psychologiczne, prawne, pedagogiczne i terapeutyczne/

działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnem

w każdy czwartek w godz. 16:00 – 18:00, pok. nr 9 i 10

/budynek Urzędu Gminy/

tel. (17) 23 00 260, (17) 23 00 261, pod którym można uzyskać szczegółowe informacje, 

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

 

Dyżury w punkcie pełnią:

 • Psycholog - Pan Marika Miazga /pok. nr 9, 2 razy w miesiącu /czwartek/ w godz. 15:00-17:00  pok. nr 10/
 • Radca prawny - Pani Monika Ziaja /pok. nr 10/
 • Pedagog /socjoterapeuta/ – Pani Ewa  Kloc /w każdy wtorek w godz. 16:00-18:00  pok. nr 10/
 • Terapeuta uzależnień - Pani Agnieszka Pierzchała  /1 piątek w miesiącu w godz. 15:00-17:00  pok. nr 10/

Konsultacje psychologiczne – z zakresu zaburzeń emocjonalnych, psychicznych i osobowościowych. Pomoc osobom z rodzin z problemem alkoholowym, w tym ofiarom przemocy, poradnictwo dla rodziców dzieci z trudnościami wychowawczymi. Osoby potrzebujące wsparcia, a nie mieszczące się w wyżej wymienionych grupach również mogą liczyć na pomoc.

Konsultacje prawne – w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego oraz podstawowa pomoc w zakresie prawa karnego świadczona osobom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. Prawnik może pomóc np. w wyjaśnieniu obowiązujących przepisów, napisać pismo procesowe, doradzać podczas postępowania procesowego, a przede wszystkim w oparciu o regulacje prawne poszukiwać takiego rozwiązania, które będzie najkorzystniejsze dla osoby.

Konsultacje pedagogiczne – możliwość uzyskania przez rodziców i opiekunów informacji na temat metod wychowawczych i opinii jak skutecznie oraz mądrze wychowywać i czerpać satysfakcję z procesu wychowania. Rodzice otrzymują propozycje sposobów pracy z dzieckiem, metody i odpowiednie narzędzia pedagogiczne oraz rozwiązania, które pozwolą im skorygować popełniane niedociągnięcia wychowawcze i zmienią dotychczasowe zachowania dziecka. Również konsultacje dla dzieci i młodzieży z problemami wychowawczymi i uczenia się.

Konsultacje terapeutycznepomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym w podjęciu walki z nałogami.

 

Konsultacje Psychologiczne przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnem:

W miesiącach od stycznia 2022 r. do czerwca 2022 r. zaplanowane są w dniach:

 • 12.01.2022r.
 • 26.01.2022r.
 • 09.02.2022r.
 • 23.02.2022r.
 • 09.03.2022r.
 • 23.03.2022r.
 • 06.04.2022r.
 • 20.04.2022r.
 • 04.05.2022r.
 • 18.05.2022r.
 • 01.06.2022r.
 • 15.06.2022r.

​​Terapeuta uzależnień

 • 14.01.2022r.
 • 11.02.2022r.
 • 04.03.2022r.
 • 08.04.2022r.

Porady udzielane są bezpłatnie.

 

Psycholog udziela porad dwa razy w miesiącu.

Istnieje możliwość indywidualnego umówienia się na konsultację psychologiczną na inny dzień tygodnia, dzwoniąc pod w/w numer telefonu.