Wydarzenia

Indywidualne konsultacje psychologiczne, prawne i pedagogiczne

2020-07-09 16:00
Miejsce: Urząd Gminy Krasne, I Piętro, pok nr 9 i 10
Organizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnem
Kontakt: Informacje pod numerami tel. (0-17) 23 00 260, 23 00 261, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.
Udział: Bezpłatny

 

 

 

 

 

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny
/indywidualne konsultacje psychologiczne, prawne i pedagogiczne/
Działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnem

w każdy wtorek i czwartek w godz. 16:00 – 18:00, pok. nr 9 i 10 /budynek Urzędu Gminy/
Informacje pod numerami tel. (0-17) 23 00 260, 23 00 261,
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

Dyżury w punkcie pełnią:

  • Psycholog - Pani Ewa Rybka-Oktaba /pok. nr 9/ w godz. 16:00-18:00
  • Radca prawny - Pani Monika Ziaja /pok. nr 10/ w każdy czwartek w godz. 16:00-18:00 
  • Pedagog /socjoterapeutka/ – Pani Ewa Kloc /GOKiB w Krasnem/ w każdy wtorek w godz. 16:00-18:00
  • Terapeuta uzależnień – Pani Agnieszka Pierzchała /pok. nr 10/ 1 raz w miesiącu w piątek w godz. 15:00-17:00

Konsultacje psychologiczne – z zakresu zaburzeń emocjonalnych, psychicznych i osobowościowych. Pomoc osobom z rodzin z problemem alkoholowym, w tym ofiarom przemocy, poradnictwo dla rodziców dzieci z trudnościami wychowawczymi. Osoby potrzebujące wsparcia a nie mieszczące się w wyżej wymienionych grupach również mogą liczyć na pomoc.

Konsultacje prawne – w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego oraz podstawowa pomoc w zakresie prawa karnego świadczona osobom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. Prawnik może pomóc np. w wyjaśnieniu obowiązujących przepisów, napisać pismo procesowe, doradzać podczas postępowania procesowego, a przede wszystkim w oparciu o regulacje prawne poszukiwać takiego rozwiązania, które będzie najkorzystniejsze dla osoby.

Konsultacje podegogiczne – możliwość uzyskania przez rodziców i opiekunów informacji na temat metod wychowawczych i opinii jak skutecznie oraz mądrze wychowywać i czerpać satysfakcję z procesu wychowania. Rodzice otrzymują propozycje sposobów pracy z dzieckiem, metody i odpowiednie narzędzia pedagogiczne oraz rozwiązania, które pozwolą im skorygować popełniane niedociągnięcia wychowawcze i zmienią dotychczasowe zachowania dziecka. Również konsultacje dla dzieci i młodzieży z problemami wychowawczymi i uczenia się.

Konsultacje terapeuty uzależnień - pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym w podjęciu walki z nałogami.