Dodatek osłonowy

21-02-2024

Szanowni Państwo,

informujemy, że na podstawie znowelizowanej ustawy o dodatku osłonowym od stycznia 2024 r. można składać wnioski o dodatek osłonowy, który obowiązuje w pierwszym półroczu 2024 r.

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody* obliczone w oparciu o ustawę o świadczeniach rodzinnych nie przekraczają 2100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, wysokość dodatku zostanie obliczona w postaci tzw. „złotówka za złotówkę” (nie mniej niż 20,00 zł).

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

Dodatek osłonowy obowiązuje w I półroczu 2024 roku, w związku z czym jego wysokość jest niższa niż w roku 2022 i wynosi kolejno:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80 zł lub 286,00 zł
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20 zł lub 429,00 zł
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20 zł lub 607,75 zł
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł lub 822,25 zł*

*wyższa kwota dofinansowania przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021r. poz. 554, 1162 i 1243).

Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Wnioski można składać:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.
  • tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnem w pok. 11 i w pok. w suterenach urzędu, w godz. pracy, tj. 7:30-15:30, wt.: godz. 7:30-17.00, pt. 7:30-14:00, tel. 17 23 00 264, 17 23 00 263.

Więcej informacji: Dodatek osłonowy / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej / Jednostki organizacyjne / Krasne (gminakrasne.pl)